184 години Априлово училище


Град Габрово е първи в исторически план в много направления! Едно от тях е светското образование в България.

Днес, 14 януари 2019 година, бе тържествено отбелязана 184-годишнината от основаването на първото новобългарско и светско училище. Взаимно училище, е основано по волята на Дарителя Васил Априлов.

Люлка на българското образование, училището е важен свидетел на много исторически събития, работно място е на значими личности в националната история. През десетилетията възпитаници на Априловото училище са видни политици, дейни участници в живота на нашето Възраждане.

Априловото училище в XXI век възпита и кадри, които пряко имат отношение в моята работа и с това дават пример на всички как трябва младите да се отнасят към родната история.

В няколко кадъра ви представям Априлови възпитаници, които участват в Национален проект "Аз съм Българка!".

#Априлов #ВасилАприлов #Априловотоучилище #Априловскагимназия #Габрово #Училище #РадославПърванов

0 views

© 2020 Радослав Първанов

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Flickr Icon