Проектът "Аз съм Българка!” вече и в Габрово


Фотографът Радослав Пър- ванов гостува за осмия рождения ден на Тера Мол Габрово с националния си проект "Аз съм Българка!”. След успешното предста- вяне на изложбата от фо- тоси на български моми- чета в национални носии в София, Балчик, Копривщи- ца, в Народното събрание - по повод Шипченската епопея през август, проек- тът вчера бе показан и в родния град на фотографа. Догодина изложбата "Аз съм Българка!” ще бъде експонирана в Европарла- мента, със съдействието на евродепутата Андрей Новаков и на депутата Ни- колай Сираков. С първия по рода си про- ект в България Радослав Първанов провокира зри- телите да се почувствате истински и горди българи и да се докоснат до исто- рията и традициите ни, до красотата на българката и пленяващите цветове и детайли на автентичното българско народно облек- ло. 20 българки и 2 деца, 28 сюжета, снимани на 37 места в страната. На откриване на излож- бата присъстваха част от момичетата - от Габрово, Трявна, от Копривщица и Дряново. Красивата Криси от Дряново спечели ова- ции с факта, че е снимана при минус 6 градуса на моста на Кольо Фичето по носия. Била толкова посиняла от студ, че на Радослав се наложило да използва фотошоп, за да не се вижда колко измръз- нала е хубавата дряновка. Радослав разказва как избира моделите за неговите снимки: "Освен външната красота, трябва да усетя у тях, че обичат родината си, имат интерес към миналото, към фолк- лора, традицията, важно е дали се чувстват горди с

носията.

Важно е познават ли историята на родния си край, могат ли да ме раз- ведат по исторически мес- та там. Освен трите си имена, да казват гордо "Аз съм Българка! Не случай- но така се нарича проек- та, не случайно Българка е с главна буква! " На откриването се със- тоя и премиерата на фил- ма, който Радослав Първа- нов е създавал специално за хронологията на сним- ките. Заедно с фотосите, филмът и авторът пренесо- ха гостите на тържеството в една наистина възрож- денска обстановка. Фотографът споделя още: "Всички момичета, които съм снимал са съ- временни, млади, модер- ни, обичат хубавите неща, но са и здравомислещи, с патриотично възпитание и родолюбие. Някои от тях са танцьорки на народни хора, други народни пе- вици, носят българското в себе си, горди са, че са млади българи и са предпочели да живеят в България, а не в чужбина. Повечето са снимани на родните им места. Сюже- тът е България, духът и красотата на българката, оцелели през вековете. Те са облечени в носии, кои- то са били някога облекло за делник и за празник, за труд и веселба, за щастие и за тъга. Избирам места за снимки, наситени със съ- бития, със случки, дори напоени с кръв, но сякаш са малко позабравени. С всичко това искам да пов- дигна самочувствието на българите, а чужденците да разберат, че малката държавица на Изток не е толкова малка, не е с прост народ и с над 1300 години славна история, имало е и възходи и паде- ния, но преобладават сил- ните моменти". Експозицията ще оста- не в търговския център до 31 януари 2018 година.

©100 Вести


68 views

© 2020 Радослав Първанов

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Flickr Icon