Моята 2018 година през погледа на медиите


Споделям с вас, някои медийни публикации с мое участие и за моята работа през годината.

Подредени са в следния ред, телевизия, радио и интернет.

Благодаря на всички, медии, репортери, редактори и журналисти, които обърнаха внимание на мен и Национален проект "Аз съм Българка!".

ТЕЛЕВИЗИЯ

РАДИО

ИНТЕРНЕТ И ПЕЧАТНА МЕДИЯ

#Медии #Телевизии #Интернет #Радио #2018 #Равносметка #РадославПърванов #АзсъмБългарка

0 views

© 2020 Радослав Първанов

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Flickr Icon