Кастинг за фолклорни модели в Национален проект "Аз съм Българка!" - III част


К А С Т И Н Г

за фолклорни модели

в Национален проект "Аз съм Българка!" – III част

Кандидатките трябва да са пълнолетни и да отговарят на следните изисквания

Възраст: от 1993 до 2001 година на раждане вкл.

Гражданство: българско

Умения: доказан интерес и трайна връзка с българските фолклорни традиции, познания по история на България, комуникативност и изявена родолюбива нагласа

Задължително условие: добро познаване на идеите, целите и посланията на Национален проект "Аз съм Българка!"

Заявление за кандидатстване: попълва се анкетна форма за участие в кастинга и се прилагат цветни дигитални снимки на кандидатката в народна носия в профил, анфас, близък план на лицето и в цял ръст тук: https://forms.gle/GidxzqmaU2KGPeGd7

Прием на заявления: от 1 май до 30 септември 2019 г. вкл.

Кастингът се провежда в три тура:

I. Разглеждане на получените заявления и снимки – 1-10 октомври 2019 г.

II. Одобряване на кандидатките за събеседване - 11-17 октомври 2019 г.

III. Събеседване и избор на фолклорните модели - 18-31 октомври 2019 г.

Имената на победителките в кастинга ще бъдат обявени на 1 ноември.

#Кастинг #Фолклорнимодели #Фолкмодели #НационаленпроектАзсъмБългарка #АзсъмБългаркаIIIчаст

0 views

© 2020 Радослав Първанов

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Flickr Icon