© 2018 Радослав Първанов

Проектът "Аз съм Българка!” вече и в Габрово

November 28, 2017

Фотографът Радослав Пър-                                         
ванов гостува за осмия
рождения ден на Тера Мол
Габрово с националния си
проект "Аз съм Българка!”.
След успешното предста-
вяне на изложбата от фо-
тоси на български моми-
чета в национални носии в
София, Балчик, Копривщи-
ца, в Народното събрание
- по повод Шипченската
епопея през август, проек-
тът вчера бе показан и в
родния град на фотографа.
Догодина изложбата "Аз
съм Българка!” ще бъде
експонирана в Европарла-
мента, със съдействието
на евродепутата Андрей
Новаков и на депутата Ни-
колай Сираков.
С първия по рода си про-
ект в България Радослав
Първанов провокира зри-
телите да се почувствате
истински и горди българи
и да се докоснат до исто-
рията и традициите ни, до
красотата на българката
и пленяващите цветове и
детайли на автентичното
българско народно облек-
ло. 20 българки и 2 деца,
28 сюжета, снимани на 37
места в страната.
На откриване на излож-
бата присъстваха част от
момичетата - от Габрово,
Трявна, от Копривщица и
Дряново. Красивата Криси
от Дряново спечели ова-
ции с факта, че е снимана
при минус 6 градуса на
моста на Кольо Фичето
по носия. Била толкова
посиняла от студ, че на
Радослав се наложило да
използва фотошоп, за да
не се вижда колко измръз-
нала е хубавата дряновка.
Радослав разказва
как избира моделите за
неговите снимки: "Освен
външната красота, трябва
да усетя у тях, че обичат
родината си, имат интерес
към миналото, към фолк-
лора, традицията, важно е
дали се чувстват горди с

носията.

Важно е познават ли
историята на родния си
край, могат ли да ме раз-
ведат по исторически мес-
та там. Освен трите си
имена, да казват гордо "Аз
съм Българка! Не случай-
но така се нарича проек-
та, не случайно Българка е
с главна буква! "
На откриването се със-
тоя и премиерата на фил-
ма, който Радослав Първа-
нов е създавал специално
за хронологията на сним-
ките. Заедно с фотосите,
филмът и авторът пренесо-
ха гостите на тържеството
в една наистина възрож-
денска обстановка.
Фотографът споделя
още: "Всички момичета,
които съм снимал са съ-
временни, млади, модер-
ни, обичат хубавите неща,
но са и здравомислещи, с
патриотично възпитание и
родолюбие. Някои от тях
са танцьорки на народни
хора, други народни пе-
вици, носят българското
в себе си, горди са, че
са млади българи и са
предпочели да живеят в
България, а не в чужбина.
Повечето са снимани на
родните им места. Сюже-
тът е България, духът и
красотата на българката,
оцелели през вековете. Те
са облечени в носии, кои-
то са били някога облекло
за делник и за празник, за
труд и веселба, за щастие
и за тъга.
Избирам места за
снимки, наситени със съ-
бития, със случки, дори
напоени с кръв, но сякаш
са малко позабравени. С
всичко това искам да пов-
дигна самочувствието на
българите, а чужденците
да разберат, че малката
държавица на Изток не
е толкова малка, не е с
прост народ и с над 1300
години славна история,
имало е и възходи и паде-
ния, но преобладават сил-
ните моменти".
Експозицията ще оста-
не в търговския център до
31 януари 2018 година.

 

©100 Вести

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Последни новини
Please reload

Архив
Please reload

Последвайте ме
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Flickr Icon