Трявна има своето летоброене от 8 април 1565 г.

ТРЯВНА е споменат във Факсимиле – Османски документ. Заповед с номер 878 от 8 април 1565 г. На 8 април в една османска заповед се споменава името Трябва. Тогава започва летоброеното на китното балканско градче. Днес възрожденски Рай запазил дух и традиции, които са преплетени … Continue readingТрявна има своето летоброене от 8 април 1565 г.