Аз съм българка!

На финала на снимките в Трявна

„Аз съм Българка!”, една мечта, претворена в 25 български картини. Един копнеж по изучаване, изследване и предаване на историята ни.
Виждането на един творец на комбинацията от красива млада жена, традиционното българско облекло и исторически обект. Изминати 8080 километра, 20 съвременни българки, 2 деца, 111 часа снимки, над 20 000 кадъра и много научени уроци и истории. Фотографии, пресъздаващи атмосферата от даденото място днес, но и духа му от изминалия златен период на Възраждането.

Малко след снимките в Смолян

Любовта и почитта на Радослав Първанов към Родината, показана в една голяма картина, съставена от 22 лица. „Аз съм Българка!” – идеята, която трябва да изучи децата и да провокира интереса на бъдещите посетители във всяка забележителност. България, представена по нетрадиционен начин, завладяваща с колорит и очарование, обаятелна и истинска, каквато трябва да я види и запомни чужденецът. А знайно е, че всеки, видял усмивката на българката, природата ни и нашето наследство, моментално се влюбва и иска да види още и още.

“I am a Bulgarian!”, A dream, created in 27 Bulgarian paintings. A longing for studying, researching and passing on our story. Seeing a creator of the combination of a beautiful young woman, the traditional Bulgarian clothing and a historical object. 8080 kilometers traveled, 20 modern Bulgarian women, 2 children, 111 hours of photos, over 20 000 shots and many learned lessons and stories.


Photographs that recreate the atmosphere of the place today, but also its spirit from the golden period of the Renaissance. The love and honor of Radoslav Parvanov to the Motherland, shown in a large painting made up of 22 persons. “I am a Bulgarian!” – the idea that should teach the children and provoke the interest of future visitors in every landmark. Bulgaria, presented in an unconventional way, fascinating with color and charm, charming and real, as the alien must see and remember. And it is obvious that everyone who has seen the Bulgarian smile, our nature and our heritage, immediately falls in love and wants to see more and more.
In 2018 another 20 stories will be filmed in the rest of Bulgaria.