Портфолио

портфолио

Реклама производство на млечни продукти
Индустриално заснемане с дрон
Индустриелен time-lapse
Рекламно заснемане на транспортни средства
Цялостно изграждане на експозиции на открито
Видео репортаж
Телевизионен репортаж