Портфолио

портфолио

Живо включване на терен за Euronews Bulgaria
Реклама производство на млечни продукти
Индустриално заснемане с дрон
Индустриелен time-lapse
Рекламно заснемане на транспортни средства
Цялостно изграждане на експозиции на открито
Видео репортаж
Телевизионен репортаж
Снимка 4 сезона в квартал „Бакойци“, Габрово