Портфолио

Индустриално заснемане с дрон
Цялостно изграждане на експозиции на открито
Видео репортаж
Телевизионен репортаж