Портфолио

портфолио

Реклама производство на млечни продукти
Индустриално заснемане с дрон
Индустриелен time-lapse
Рекламно заснемане на транспортни средства
Ретроспективен клип по повод 55 години Технически университет – Габрово
Цялостно изграждане на експозиции на открито
Живо включване на терен за Euronews Bulgaria
Видео репортаж
Телевизионен репортаж
Снимка 4 сезона в квартал “Бакойци”, Габрово