Портфолио

портфолио

Индустриално заснемане с дрон
Рекламно заснемане на транспортни средства
Цялостно изграждане на експозиции на открито
Видео репортаж
Телевизионен репортаж