История славянобългарска — 1762

История славянобългарска – Паисий Хилендарски „История славянобългарска — 1762 Белова“. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2004 година. СлавянобългарскаисторияЗа българския народ, царе и светии и за всички българскидеяния и събития събра и нареди Паисий йеромонах, койтоживееше в Света гора Атонска и беше дошъл там отСамоковската … Continue readingИстория славянобългарска — 1762