Паисий Хилендарски – 300 години от рождението на първият български Възрожденец

300 години от Рождението на Паисий ХилендарскиПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – 300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ “О, неразумний юроде! Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език?” Паисий Хилендарски, История славянобългарска Паисий Хилендарски, често наричан още … Continue readingПаисий Хилендарски – 300 години от рождението на първият български Възрожденец

История славянобългарска — 1762

История славянобългарска – Паисий Хилендарски „История славянобългарска — 1762 Белова“. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2004 година. СлавянобългарскаисторияЗа българския народ, царе и светии и за всички българскидеяния и събития събра и нареди Паисий йеромонах, койтоживееше в Света гора Атонска и беше дошъл там отСамоковската … Continue readingИстория славянобългарска — 1762